Giá treo - Garis

Giá treo các vật dụng: dụng cụ nấu - gia vị

Giá để dao và dụng cụ nấu

Giá để dao và dụng cụ nấu

738.000 đ 750.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá để gia vị 2 tầng

Giá để gia vị 2 tầng

928.000 đ 940.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá để gia vị

Giá để gia vị

580.000 đ 580.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

Móc treo dụng cụ nấu

Móc treo dụng cụ nấu

308.000 đ 310.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá để dụng cụ nấu

Giá để dụng cụ nấu

388.000 đ 390.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

Giá cài nắp vung

Giá cài nắp vung

400.000 đ 400.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

Thanh treo bằng nhôm

Thanh treo bằng nhôm

200.000 đ 200.000 đ

Tình trạng: Còn hàng