Bản lề cửa - Clemon - Khóa Huy Hoàng

Bản lề cửa - Clemon đầy đủ các thương hiệu. Bản lề bao gồm nhiều loại khác nhau như bản lề cửa gỗ, bản lề cửa sắt, nhôm, nhựa, bản lề cối, bản lề lá với nhiều kích thước và chất liệu khác nhau. Tùy theo loại cửa, độ dầy, độ rộng của cửa mà khách hàng lựa chọn loại bản lề có kích thước cho phù hợp. Kích thước bản lề thường được chia thành 3 loại cơ bản là: Bản lề cửa đi, bản lề cửa sổ, bản lề cửa ô gió. Phân loại theo chất liệu: Bản lề đồng, bản lề inox, bản lề sắt sơn tĩnh điện, bản lề sắt mạ ion

 Chốt cremone 07 điện Zi vàng

Chốt cremone 07 điện Zi vàng

69.500 đ 88.001 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone 08 điện Zi vàng

Chốt cremone 08 điện Zi vàng

83.500 đ 88.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

Bản lề cối inox Huy Hoàng 01

Bản lề cối inox Huy Hoàng 01

Giá: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bản lề cối Inox Huy Hoàng SS 04

Bản lề cối Inox Huy Hoàng SS 04

Giá: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone HCR 06

Chốt cremone HCR 06

548.000 đ 640.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone HCR 02

Chốt cremone HCR 02

498.000 đ 590.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone HC 09

Chốt cremone HC 09

498.000 đ 509.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone 06 điện Zi vàng

Chốt cremone 06 điện Zi vàng

97.500 đ 118.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone 03 điện ZiVang

Chốt cremone 03 điện ZiVang

69.500 đ 88.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone 02 điện ZiVang

Chốt cremone 02 điện ZiVang

83.500 đ 98.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone EX 08 Zi vàng

Chốt cremone EX 08 Zi vàng

100.000 đ 118.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone EX 07 Zi vàng

Chốt cremone EX 07 Zi vàng

81.500 đ 98.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone EX 06 Zi vàng

Chốt cremone EX 06 Zi vàng

114.000 đ 128.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone EX 03 Zi vàng

Chốt cremone EX 03 Zi vàng

81.000 đ 98.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone EX 02 Zi Vàng

Chốt cremone EX 02 Zi Vàng

100.000 đ 118.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone EX 08 Mạ đồng

Chốt cremone EX 08 Mạ đồng

102.000 đ 120.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone EX 07 Mạ đồng

Chốt cremone EX 07 Mạ đồng

83.500 đ 98.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone EX 06 Mạ đồng

Chốt cremone EX 06 Mạ đồng

116.000 đ 128.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone EX 03 Mạ đồng

Chốt cremone EX 03 Mạ đồng

83.500 đ 98.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone EX 02 Mạ đồng

Chốt cremone EX 02 Mạ đồng

102.000 đ 110.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone EX 08 Sơn Tím

Chốt cremone EX 08 Sơn Tím

91.000 đ 100.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone EX 07 Sơn Tím

Chốt cremone EX 07 Sơn Tím

73.500 đ 88.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone EX 02 Sơn Tím

Chốt cremone EX 02 Sơn Tím

91.000 đ 100.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone EX 03 Sơn Tím

Chốt cremone EX 03 Sơn Tím

73.000 đ 88.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone EX 06 Sơn Tím

Chốt cremone EX 06 Sơn Tím

106.000 đ 120.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone HCR 03

Chốt cremone HCR 03

524.000 đ 589.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone HC 08

Chốt cremone HC 08

534.000 đ 600.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone HC 07

Chốt cremone HC 07

514.000 đ 600.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt Cremone HC 06

Chốt Cremone HC 06

604.000 đ 620.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone HC 03

Chốt cremone HC 03

514.000 đ 600.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

 Chốt cremone HC 02

Chốt cremone HC 02

544.000 đ 600.000 đ

Tình trạng: Còn hàng