Bản lề cửa - Clemon - VICKINI

Bản lề cửa - Clemon đầy đủ các thương hiệu. Bản lề bao gồm nhiều loại khác nhau như bản lề cửa gỗ, bản lề cửa sắt, nhôm, nhựa, bản lề cối, bản lề lá với nhiều kích thước và chất liệu khác nhau. Tùy theo loại cửa, độ dầy, độ rộng của cửa mà khách hàng lựa chọn loại bản lề có kích thước cho phù hợp. Kích thước bản lề thường được chia thành 3 loại cơ bản là: Bản lề cửa đi, bản lề cửa sổ, bản lề cửa ô gió. Phân loại theo chất liệu: Bản lề đồng, bản lề inox, bản lề sắt sơn tĩnh điện, bản lề sắt mạ ion

VICKINI 43101

VICKINI 43101

26.250 đ 26.250 đ

Tình trạng: Còn hàng

VICKINI 43108

VICKINI 43108

110.250 đ 110.250 đ

Tình trạng: Còn hàng

VICKINI 43128

VICKINI 43128

13.650 đ 13.650 đ

Tình trạng: Còn hàng

VICKINI - SES 43109

VICKINI - SES 43109

53.550 đ 53.550 đ

Tình trạng: Còn hàng

VICKINI 43102

VICKINI 43102

57.750 đ 57.750 đ

Tình trạng: Còn hàng

VICKINI 46701.001

VICKINI 46701.001

100.000 đ 100.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

VICKINI 46501.001

VICKINI 46501.001

100.000 đ 100.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

VICKINI 46406.001

VICKINI 46406.001

100.000 đ 100.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

VICKINI 46390.001

VICKINI 46390.001

100.000 đ 100.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

VICKINI 46359.001

VICKINI 46359.001

100.000 đ 100.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

VICKINI 46350.001

VICKINI 46350.001

100.000 đ 100.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

VICKINI 46160.150

VICKINI 46160.150

100.000 đ 100.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

VICKINI 46101.001

VICKINI 46101.001

100.000 đ 100.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

VICKINI 46036.001

VICKINI 46036.001

100.000 đ 100.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

VICKINI 46031.001

VICKINI 46031.001

100.000 đ 100.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

VICKINI 43120

VICKINI 43120

100.000 đ 100.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

VICKINI 43107

VICKINI 43107

100.000 đ 100.000 đ

Tình trạng: Còn hàng

Bản lề thép VICKINI 43103

Bản lề thép VICKINI 43103

100.000 đ 100.000 đ

Tình trạng: Còn hàng